Like!  0 
Tourist Attraction

พัทยา ถือเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของไทย ที่แม้ว่าจะมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เกิดขึ้นหลากหลายที่ทั่วไทยก็ตาม หรือจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็ไม่มีวันเสื่อมคลาย ทั้งนี้เพราะ พัทยามีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นชายทะเลตามธรรมชาติ ทั้งยังสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน จุดนี้เองจึงเป็นมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหวนกลับมาท่องเที่ยวที่พัทยาหลายต่อหลายครั้ง